Anh em vô đối

Những anh em tham gia trại hè quân đội


  hình ảnh trong trại hè

  nguyen nhi
  nguyen nhi

  Posts : 27
  Join date : 27/06/2010
  Age : 29
  Location : 136/38 bui van ba.p.tan thuan dong ,q.7

  hình ảnh trong trại hè Empty hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by nguyen nhi on Mon Jun 28, 2010 6:36 am

  hihihi...pà kon ơi...đây là hình ảnh của chúng mình trong đợt trại hè nè....xin mời chiêm ngưỡng

  <tr></tr>

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 819313239
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 731326616
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 984672191
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 577500409
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr><td style="vertical-align: top;">
  </td></tr><tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 438762601

  đây là hình ảnh các anh chị trong ban tổ chức,cộng tác viên và cán bộ khung đấy hình ảnh trong trại hè Icon_bounce hình ảnh trong trại hè Icon_bounce hình ảnh trong trại hè Icon_bounce  </td>
  </tr>
  </table>

  hình ảnh trong trại hè Moz-screenshot
  nguyen nhi
  nguyen nhi

  Posts : 27
  Join date : 27/06/2010
  Age : 29
  Location : 136/38 bui van ba.p.tan thuan dong ,q.7

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by nguyen nhi on Mon Jun 28, 2010 6:40 am

  sau đây là hình ảnh các bạn từng tiểu đội

  hình ảnh trong trại hè Moz-screenshot-3hình ảnh trong trại hè Moz-screenshot-4hình ảnh trong trại hè 737829323

  hình ảnh trong trại hè 241354352  hình ảnh trong trại hè 264377647  hình ảnh trong trại hè 144358666  hình ảnh trong trại hè 289858053  hình ảnh trong trại hè 808907101  hình ảnh trong trại hè 286120276  hình ảnh trong trại hè 444936853


  hình ảnh trong trại hè 246769950
  nguyen nhi
  nguyen nhi

  Posts : 27
  Join date : 27/06/2010
  Age : 29
  Location : 136/38 bui van ba.p.tan thuan dong ,q.7

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by nguyen nhi on Mon Jun 28, 2010 6:47 am

  hình ảnh trong trại hè 18167518

  hình ảnh trong trại hè 838947715  hình ảnh trong trại hè 68691943  hình ảnh trong trại hè 17279695  hình ảnh trong trại hè 148610210  hình ảnh trong trại hè 355319097  hình ảnh trong trại hè 72846801
  hình ảnh trong trại hè 55004106  hình ảnh trong trại hè 126171903
  nguyen nhi
  nguyen nhi

  Posts : 27
  Join date : 27/06/2010
  Age : 29
  Location : 136/38 bui van ba.p.tan thuan dong ,q.7

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by nguyen nhi on Mon Jun 28, 2010 6:54 am

  hình ảnh trong trại hè 140463085

  hình ảnh trong trại hè 493684560  hình ảnh trong trại hè 200137490  hình ảnh trong trại hè 23282579  hình ảnh trong trại hè 776650446  hình ảnh trong trại hè 598602711  hình ảnh trong trại hè 975401683  hình ảnh trong trại hè 953071394


  hình ảnh trong trại hè 762364543

  hình ảnh trong trại hè 251171260

  hình ảnh trong trại hè 349692770  hình ảnh trong trại hè 192866027  hình ảnh trong trại hè 780871738  hình ảnh trong trại hè 146021240  hình ảnh trong trại hè 633308988  hình ảnh trong trại hè 319150062  hình ảnh trong trại hè 753177744


  hình ảnh trong trại hè 312566350

  hình ảnh trong trại hè Moz-screenshot-7hình ảnh trong trại hè Moz-screenshot-8hình ảnh trong trại hè Moz-screenshot-9

  hình ảnh trong trại hè Moz-screenshot-5hình ảnh trong trại hè Moz-screenshot-6
  ナルト
  ナルト

  Posts : 33
  Join date : 28/06/2010
  Age : 109
  Location : 木ノ葉隠れ

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by ナルト on Mon Jun 28, 2010 7:06 am

  haha poc tem hinh dep wa hình ảnh trong trại hè Icon_biggrin
  nguyen nhi
  nguyen nhi

  Posts : 27
  Join date : 27/06/2010
  Age : 29
  Location : 136/38 bui van ba.p.tan thuan dong ,q.7

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by nguyen nhi on Mon Jun 28, 2010 8:02 am

  hình ảnh trong trại hè 519382820

  hình ảnh trong trại hè 168571366

  hình ảnh trong trại hè 849477239  hình ảnh trong trại hè 805941484  hình ảnh trong trại hè 627082667  hình ảnh trong trại hè 776788946  hình ảnh trong trại hè 186385515  hình ảnh trong trại hè 907229172  hình ảnh trong trại hè 898566887


  hình ảnh trong trại hè 618260052

  hình ảnh trong trại hè 723743199

  hình ảnh trong trại hè 115202383
  hình ảnh trong trại hè 703132899

  hình ảnh trong trại hè 898102323 hình ảnh trong trại hè 748150610 hình ảnh trong trại hè 250042155

  hình ảnh trong trại hè 365109900 hình ảnh trong trại hè 409048586
  hình ảnh trong trại hè 76348199

  hình ảnh trong trại hè 438978518


  AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0','width','449','height','232','id','my_animation','align','middle','src','templates/img/banner','quality','high','wmode','transparent','bgcolor','#ffffff','name','my_animation','allowscriptaccess','sameDomain','pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','movie','templates/img/banner' ); //end AC code  Bộ sưu tập ảnh - Chi tiết

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 747887738
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 231008132
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 524834674
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 242106141
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 640553173 </td></tr></table>
  hình ảnh trong trại hè 422996097 hình ảnh trong trại hè 118853225 hình ảnh trong trại hè 830648460

  <tr></tr>

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 916273765
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 156782440
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 194344146
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 856552301
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 802626165
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 47862499
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 469296538
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 710831331
  </td>
  </tr>
  </table>  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="160" height="160">
  <tr>
  <td style="text-align: center; vertical-align: middle;" height="160"> hình ảnh trong trại hè 480094407
  </td>
  </tr>
  </table>
  hình ảnh trong trại hè 52275713
  hình ảnh trong trại hè 505574185 hình ảnh trong trại hè 404889464
  hình ảnh trong trại hè 199824983
  hình ảnh trong trại hè 782298641 hình ảnh trong trại hè 55850462 hình ảnh trong trại hè 173170554 hình ảnh trong trại hè 541211144
  hình ảnh trong trại hè 934439670 hình ảnh trong trại hè 53907156
  hình ảnh trong trại hè 907231383 hình ảnh trong trại hè 662897197

  hình ảnh trong trại hè 943605934  hình ảnh trong trại hè 503529466  hình ảnh trong trại hè 780056361  hình ảnh trong trại hè 701964726


  hình ảnh trong trại hè 718001226 hình ảnh trong trại hè 718001226 hình ảnh trong trại hè 88017981
  hình ảnh trong trại hè 347336432 hình ảnh trong trại hè 562847508
  hình ảnh trong trại hè 231915063
  hình ảnh trong trại hè 853925776

  hình ảnh trong trại hè 862506015  hình ảnh trong trại hè 288039432  hình ảnh trong trại hè 630155746  hình ảnh trong trại hè 683721236  hình ảnh trong trại hè 501931213  hình ảnh trong trại hè 351575518  hình ảnh trong trại hè 58229804


  hình ảnh trong trại hè 448779900 hình ảnh trong trại hè 14658456

  hình ảnh trong trại hè 428000112  hình ảnh trong trại hè 178431959  hình ảnh trong trại hè 665711385  hình ảnh trong trại hè 718376919  hình ảnh trong trại hè 388676560  hình ảnh trong trại hè 976310632  hình ảnh trong trại hè 998545714


  hình ảnh trong trại hè 444956187 hình ảnh trong trại hè 979879812 hình ảnh trong trại hè 959054256

  hình ảnh trong trại hè 26331791  hình ảnh trong trại hè 962675776


  hình ảnh trong trại hè 963667942 hình ảnh trong trại hè 487461476

  hình ảnh trong trại hè 107285819

  hình ảnh trong trại hè 906805762
  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 100
  Join date : 25/06/2010
  Age : 28
  Location : 15/5, KP4, Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Quận 7

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by Admin on Mon Jun 28, 2010 8:50 am

  úi trời ơi sao mà nhỏ quá vậy
  nguyen nhi
  nguyen nhi

  Posts : 27
  Join date : 27/06/2010
  Age : 29
  Location : 136/38 bui van ba.p.tan thuan dong ,q.7

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by nguyen nhi on Tue Jun 29, 2010 5:02 am

  thong cam di co con hon k
  biet la cuc kho lam moi co duoc nhung tam hinh nay k
  joll.phương
  joll.phương

  Posts : 12
  Join date : 25/06/2010
  Age : 23

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by joll.phương on Tue Jun 29, 2010 7:52 am

  dạ bít hình ảnh trong trại hè Icon_cheers hình ảnh trong trại hè Icon_cheers hình ảnh trong trại hè Icon_cheers
  khuetu94
  khuetu94

  Posts : 19
  Join date : 27/06/2010
  Age : 25
  Location : white house

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by khuetu94 on Tue Jun 29, 2010 9:24 am

  hix hix...chi. nhi up het' dong' nay` xong chak xiu~ wa'....
  vo~ tay khen tinh than` chi nhi kai' =))
  Admin
  Admin
  Admin

  Posts : 100
  Join date : 25/06/2010
  Age : 28
  Location : 15/5, KP4, Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Quận 7

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by Admin on Tue Jun 29, 2010 9:26 am

  hjhj, post kiểu này chắc chết quá, anh còn chết hú hồn gì mấy em, không biết làm sao để anh sữa lại đây, cực khổ quá. hình ảnh trong trại hè Icon_scratch
  Cunz_Love.[Thien]
  Cunz_Love.[Thien]

  Posts : 22
  Join date : 25/06/2010
  Age : 24
  Location : Frozen Throne

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by Cunz_Love.[Thien] on Tue Jun 29, 2010 7:45 pm

  admin con` trong wa' trinh` so cap' lam` web anh em thong cam
  avatar
  thedragon_master

  Posts : 4
  Join date : 27/06/2010
  Age : 23
  Location : Tp.Hcm

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by thedragon_master on Tue Jul 06, 2010 9:54 pm

  skao hình tui hUm có nhiều vậy trời ơi toàn mấy cảnh chụp ngươi khắc tui có ké à hUhu

  Sponsored content

  hình ảnh trong trại hè Empty Re: hình ảnh trong trại hè

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Tue Dec 10, 2019 5:19 am